Davinci Jets Installs SmartSky Systems to Meet Growing Customer Demand for In-Flight Connectivity

Davinci Jets, an aircraft management company, has recently completed the installation of SmartSky Networks’ air-to-ground Flagship connectivity system in one of the Citation Latitudes it manages. The installation process was carried out by Davinci’s in-house MRO division after obtaining a Form 337 field approval.

While awaiting the FAA supplemental type certificate (STC) for the Latitude installation in the upcoming months, SmartSky has partnered with Liberty Partners of Okmulgee, Oklahoma, to receive engineering support for this project. In addition to the progress made with the Latitude model, SmartSky is actively engaged in developing STCs for various business jet models and has already acquired 15 of them.

By equipping most of the jets under its management with SmartSky systems, Davinci Jets is addressing the increasing demand for continuous and reliable in-flight connectivity. The installation of the SmartSky Flagship system in the Latitude has already showcased its capabilities. Passengers on the jet’s subsequent flight were able to utilize the system to its fullest extent, engaging in video calls on six different devices simultaneously, participating in video meetings, streaming popular shows from platforms like Netflix and Fubo TV, sending and receiving large email attachments, working with Salesforce and Microsoft Teams, making phone calls, and conducting speed tests.

Eric Legvold, the CEO of Davinci Jets, emphasized the growing demand for SmartSky in the marketplace. Customers now anticipate seamless connectivity even while in transit, and the SmartSky-equipped planes are perfectly catering to those expectations. With the installation of these cutting-edge systems, Davinci Jets is ensuring that their customers experience uninterrupted connectivity and productivity, enhancing the overall travel experience.

Davinci Jets, bir uçak yönetim şirketi, yakın zamanda yönettiği Citation Latitudes’ten birine SmartSky Networks’ün hava-yere Flagship bağlantı sisteminin kurulumunu tamamladı. Kurulum süreci, Davinci’nin kendi içindeki MRO bölümü tarafından Form 337 saha onayı alındıktan sonra gerçekleştirildi.

Latitude kurulumu için FAA ek tip sertifikasının (STC) önümüzdeki aylarda onaylanması beklenirken, SmartSky bu proje için Oklahoma, Okmulgee’den Liberty Partners ile mühendislik desteği için ortak oldu. Latitude modeli ile yapılan ilerlemelerin yanı sıra, SmartSky çeşitli iş jeti modelleri için STC’ler geliştirmekte ve bunlardan şu ana kadar 15’ini edinmiştir.

Davinci Jets, yönetimindeki çoğu jeti SmartSky sistemleri ile donatarak sürekli ve güvenilir uçuş içi bağlantıya olan talebe yanıt vermektedir. Latitude’e yapılan SmartSky Flagship sistemi kurulumu zaten yeteneklerini sergilemiştir. Jetin sonraki uçuşunda, yolcular sistemden tam anlamıyla faydalanarak, altı farklı cihazda aynı anda video görüşmeler yapabildi, video toplantılara katıldı, Netflix ve Fubo TV gibi platformlardan popüler şovlar izledi, büyük e-posta eklerini gönderip aldı, Salesforce ve Microsoft Teams ile çalıştı, telefon görüşmeleri yaptı ve hız testleri gerçekleştirdi.

Davinci Jets’in CEO’su Eric Legvold, pazara olan SmartSky talebinin artışına vurgu yaptı. Artık müşteriler, seyahat halindeyken bile kesintisiz bağlantı beklemekte ve SmartSky’lı uçaklar bu beklentilere mükemmel şekilde hizmet etmektedir. Bu son teknoloji sistemlerin kurulumuyla, Davinci Jets müşterilerinin kesintisiz bağlantı ve üretkenlik deneyimi yaşamasını sağlayarak genel seyahat deneyimini geliştirmektedir.

Key Terms/Jargon:
1. SmartSky Networks: SmartSky Networks, yeni nesil hava-yere bağlantı hizmetleri sağlayıcısıdır.
2. Citation Latitudes: Citation Latitude, Textron Aviation tarafından üretilen bir iş jeti modelidir.
3. Form 337 field approval: Form 337 saha onayı, FAA tarafından konfigürasyon değişikliklerine veya modifikasyonlara izin vermek için kullanılan bir belgedir.
4. STC (Supplemental Type Certificate): Ek tip sertifikası, FAA tarafından yetkilendirilen ve uçaklara yapılan değişikliklerin onaylandığını gösteren bir belgedir.
5. MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul): MRO, uçak bakımı, onarımı ve revizyonu için kullanılan bir terimdir.

Suggested related link:
SmartSky Networks