Modern and Unique Design for a Multi-Unit House in Godeung-dong

A new and innovative design for a multi-unit house in Godeung-dong is challenging traditional architecture methods and offering a fresh perspective. Unlike the typical multi-unit housing designs in the area, this house stands out with its narrow and deep structure, incorporating elements that maximize space and create a distinct identity.

The owners, a couple who envisioned a second life operating a cafe, approached the architects with their dream project. The challenge was to create a functional and unique space on a narrow lot within the new town development district. The architects quickly realized that the 6m-wide road would soon create parking issues, making it imperative to design a building that was set back from the road.

To address this issue, the architects opted for a long and narrow balcony at the center of the house, instead of a large front-facing one. This design choice not only minimized viewing from a distance but also created a visual separation from the road. The front windows were also designed in a long and narrow form to further minimize visibility from across the road.

The design process faced setbacks when regulations for solar access restricted the use of half of the 4th floor. However, the architects cleverly reconfigured the space by utilizing half of the 3rd floor as well, resulting in a unique layout that provided a feeling of living in a detached duplex house. The bedrooms were placed on the 3rd floor, while the living space occupied the 4th floor, accompanied by a spacious roof garden.

In terms of materials, the architects chose a combination of hardwood and exposed concrete cast to create a tranquil and natural ambiance. The use of akoya wood for the 4th-floor exterior further enhanced the distinctiveness of the house, making it a prominent symbol in the neighborhood. Glossy stainless steel was used for the entrance walls and ceiling, creatively turning the low ceiling height into a design advantage.

This innovative multi-unit house challenges conventional design norms, offering a fresh perspective on urban living. By maximizing space, incorporating unique elements, and selecting unconventional materials, the architects have created a modern and captivating living space that stands out in the neighborhood.

Godeung-dong’daki çoklu konut için yeni ve yenilikçi bir tasarım, geleneksel mimari yöntemlere meydan okuyor ve taze bir bakış açısı sunuyor. Bölgedeki tipik çoklu konut tasarımlarından farklı olarak, bu ev dar ve derin yapısıyla öne çıkıyor, alanı maksimum kullanabilecek ve kendine özgü bir kimlik yaratacak unsurları içeriyor.

Cafe işletmek için ikinci bir yaşam vizyonu olan bir çift, rüya projeleriyle mimarlara yaklaştı. Yeni kent gelişim bölgesinde dar bir alanda işlevsel ve benzersiz bir mekan yaratma zorluğu vardı. Mimarlar, 6 metre genişliğindeki yolun yakında park sorunlarına yol açacağını fark ettiler ve binayı yoldan geri çekilmiş bir şekilde tasarlamak son derece önemli hale geldi.

Bu soruna çözüm olarak, mimarlar büyük bir ön balkon yerine evin ortasında uzun ve dar bir balkon tercih etti. Bu tasarım tercihi, sadece uzaktan görünümü en aza indirgemekle kalmayıp, ayrıca yol ile görsel bir ayrım yaratmıştır. Ön pencereler de uzun ve dar bir biçimde tasarlanmıştır, böylece yolun karşısından görünürlüğü daha da azaltmıştır.

Tasarım süreci, güneş erişimi için yapılan düzenlemeler yüzünden 4. kattın yarısının kullanımını kısıtlandığında engellerle karşılaştı. Ancak mimarlar, 3. katın yarısını da kullanarak mekanı ustaca yeniden düzenleyerek, ayrık bir dubleks evinde yaşama hissi veren benzersiz bir düzenleme oluşturdu. Yatak odaları 3. katta yer alırken, yaşam alanı 4. katta yer aldı ve geniş bir çatı bahçesi ile birlikte geldi.

Malzemeler açısından, mimarlar, huzurlu ve doğal bir ambiyans yaratmak için sert ahşap ve açık beton dökme kombinasyonunu tercih ettiler. 4. kat dış cephesi için akoya ağacı kullanılması evin belirginliğini daha da artırdı ve mahallede önemli bir simge haline getirdi. Parlak paslanmaz çelik, giriş duvarlarını ve tavanını oluşturmak için kullanıldı ve düşük tavan yüksekliğini yaratıcı bir şekilde tasarım avantajına dönüştürdü.

Bu yenilikçi çoklu konut, kentsel yaşam hakkındaki geleneksel tasarım normlarına meydan okuyarak, tazelik getiren bir bakış açısı sunuyor. Mekanı maksimum kullanarak, benzersiz unsurları içine alarak ve alışılmışın dışında malzemeler seçerek, mimarlar mahallede öne çıkan modern ve etkileyici bir yaşam alanı yaratmışlardır.

———
Key Terms:
– Multi-unit house: Çoklu konut
– Architecture methods: Mimarlık yöntemleri
– Narrow and deep structure: Dar ve derin yapı
– Maximize space: Alanı maksimum kullanmak
– Visual separation: Görsel ayırma
– Solar access: Güneş erişimi
– Detached duplex house: Ayrık, dubleks ev
– Tranquil and natural ambiance: Huzurlu ve doğal bir ortam
– Prominent symbol: Belirgin simge
– Design norms: Tasarım normları
– Urban living: Şehir yaşamı

Related links:
Tasarım normları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Haraşo Mimarlık firmasının projelerine buradan ulaşabilirsiniz.