Premiere Act Retirement House in Dulles Corner

Brightview Dulles Corner, located in the Dulles Corner area near Washington, D.C., is the epitome of a well-designed and innovative senior living community. Developed by Brightview Senior Living and designed by Hord Coplan Macht, this community goes beyond the traditional conception of senior housing by incorporating modern urban design and a forward-thinking concept.

With its prime location near public transportation and green spaces, Brightview Dulles Corner encourages residents to actively engage with the surrounding world. Cynthia Shonaiya, Principal at Hord Coplan Macht, describes the community as “an active part of everything going on in the Dulles Corner area.” This commitment to fostering interactions between residents and the outside world has earned Brightview Dulles Corner the top spot in the Best CCRC Lite Category at the 2023 Senior Housing News Architecture and Design Awards.

The journey to bring this community to life started in 2014 when Brightview Senior Living sought to expand its presence into the Northern Virginia market. However, due to delays in the development of the Silver Line metro extension and the nearby Innovation Center Station, the initial plans were put on hold until 2017. During this time, Brightview successfully developed other projects in Rockville and Bethesda, Maryland.

When planning resumed, the project team took the opportunity to refine the community’s design and experiment with its features. They aimed to create a modern and environmentally conscious space, resulting in a seven-story building with a compact footprint. The community’s unique architecture features tall, mostly flat walls with varied window patterns, evoking a sense of a vibrant cityscape.

Brightview Dulles Corner also presents an opportunity to celebrate art. The community hosted an international design competition, with over 200 submissions from artists with a unique tie to senior living. This commitment to art reflects the importance of creativity and personal expression within the community.

The construction of Brightview Dulles Corner faced various challenges, particularly during the COVID-19 pandemic when supply chain constraints were a concern. However, the construction and design teams creatively problem-solved and made necessary material substitutions to keep the project on schedule and within budget. The end result is remarkable, as the community closely resembles the initial renderings from years earlier.

With 196 units and numerous amenities, such as a memory care garden, fitness center, dog park, and bocce courts, Brightview Dulles Corner offers residents a vibrant and engaging lifestyle. The community’s design facilitates connections between residents and the broader community, promoting a sense of unity and belonging.

As the community continues to fill up, it is evident that Brightview Dulles Corner is a success. Its ability to manage the complexity of the site, paired with its energetic and inviting atmosphere, has earned praise from industry professionals. Brightview Dulles Corner sets the standard for premier retirement living in the Dulles Corner area, providing residents with a beautiful and unique place to call home.

Brightview Dulles Corner, Washington, D.C. yakınındaki Dulles Corner bölgesinde bulunan, iyi tasarlanmış ve yenilikçi bir yaşlı yaşam topluluğunun örneğidir. Brightview Senior Living tarafından geliştirilen ve Hord Coplan Macht tarafından tasarlanan bu topluluk, modern kentsel tasarım ve ileriye dönük bir konsepti içeren geleneksel yaşlı konut kavramının ötesine geçmektedir.

Toplu taşıma ve yeşil alanlara yakın konumuyla Brightview Dulles Corner, sakinlerinin çevreyle aktif olarak etkileşimde bulunmasını teşvik eder. Hord Coplan Macht’in Başkanı Cynthia Shonaiya, topluluğu “Dulles Corner bölgesinde olan her şeyin aktif bir parçası” olarak tanımlamaktadır. Bu, sakinler ve dış dünya arasındaki etkileşimleri teşvik etme taahhüdü, Brightview Dulles Corner’ı 2023 Senior Housing News Architecture and Design Awards’da En İyi CCRC Lite Kategorisi’nde birinci sıraya yerleştirdi.

Bu topluluğu hayata geçirmek için yapılan yolculuk, Brightview Senior Living’in Kuzey Virginia pazarına varlığını genişletme çabasıyla 2014 yılında başladı. Ancak, Silver Line metro uzantısının ve yakındaki Innovation Center Station’ın geliştirilmesindeki gecikmeler nedeniyle, ilk planlar 2017 yılına kadar ertelendi. Bu süre içinde, Brightview başarıyla Rockville ve Bethesda, Maryland’de başka projeler geliştirdi.

Planlama yeniden başladığında, proje ekibi topluluğun tasarımını geliştirmek ve özelliklerini denemek için fırsatı değerlendirdi. Modern ve çevre bilincine sahip bir alan yaratmayı amaçlayarak, kompakt bir yapıya sahip yedi katlı bir bina oluşturdular. Topluluğun benzersiz mimarisi, çoğunlukla düz ve farklı pencere desenlerine sahip yüksek duvarlarıyla canlı bir şehir manzarası hissi uyandırıyor.

Brightview Dulles Corner aynı zamanda sanatı kutlama fırsatı da sunar. Topluluk, yaşlı yaşamla benzersiz bir bağa sahip sanatçıların 200’den fazla katılımıyla uluslararası bir tasarım yarışması düzenledi. Bu sanata verilen önem, topluluk içinde yaratıcılık ve kişisel ifadenin önemini yansıtmaktadır.

Brightview Dulles Corner’ın inşası, özellikle COVID-19 salgını sırasında, tedarik zinciri kısıtlamalarının bir endişe olduğu çeşitli zorluklarla karşılaştı. Bununla birlikte, inşaat ve tasarım ekipleri yaratıcı bir şekilde sorunları çözdüler ve proje süresini ve bütçesini korumak için gerekli malzemelerin değiştirilmesini yaptılar. Sonuç olarak, topluluk yıllar önceki başlangıç ​​çizimlerini yakından takip etmektedir.

196 birim ve hafıza bakım bahçesi, fitness merkezi, köpek parkı ve bocce sahaları gibi birçok olanakla Brightview Dulles Corner, sakinlere canlı ve etkileyici bir yaşam tarzı sunmaktadır. Topluluğun tasarımı, sakinler ve geniş topluluk arasında bağlantıları kolaylaştırarak birlik ve aidiyet duygusunu teşvik etmektedir.

Topluluk dolmaya devam ettikçe, Brightview Dulles Corner’ın başarılı olduğu açıktır. Site karmaşıklığını yönetme yeteneği ve enerjik ve davetkar atmosferi, sektör profesyonellerinden övgü almıştır. Brightview Dulles Corner, Dulles Corner bölgesinde en üst düzey emeklilik yaşamının standartlarını belirleyerek sakinlere güzel ve benzersiz bir yaşam alanı sunar.

Key Terms/Jargon:
1. CCRC Lite: Continuing Care Retirement Community Lite – A type of senior living community that provides various levels of care and support for older adults.
2. Silver Line metro: A metro line in Washington, D.C. area that connects the city with its suburbs.
3. Memory care garden: A specially designed garden or outdoor space for individuals with memory impairments, such as dementia or Alzheimer’s disease, providing a safe and engaging environment for them.

Suggested related links:
1. https://www.brightviewseniorliving.com/ – Brightview Senior Living official website.
2. https://www.hcm2.com/ – Hord Coplan Macht official website.
3. https://www.seniorhousingnews.com/ – Senior Housing News, a source for news and information on the senior living industry.