The Helical Pearl House: A Contemporary Masterpiece Harmonizing Nature and Design

A breathtaking contemporary bungalow emerges from the sloping terrain of Meru Valley, Ipoh, blending seamlessly with the surrounding picturesque forest. The Helical Pearl House, designed by A3 Projects + Arch Cubic, goes beyond the conventional dwelling, incorporating bold cuboid forms and a split-level approach to create a truly unique residence.

The architects sought to satisfy the owners’ desire for a dwelling that stands out while fostering close family relationships. The result is a double-story structure that captivates with its architectural variation and integration with the natural landscape. The building’s physical form takes advantage of the topography, with juxtaposed and staggered cuboid forms that create an artistic harmony with their surroundings.

One of the most notable features is the towering helical flight of stairs that spans three stories and culminates with a circular skylight. This sculptural masterpiece creates a sense of tension, beautifully contrasted by a reflective pond that brings calmness to the space. The introduction of an atrium, serving as the family hideout space, adds to the overall luminosity and character of the house.

The central atrium not only floods the space with natural light but also allows for uninterrupted ventilation throughout the day. Large, recessed fenestrations and strategically placed skylights provide varying characteristics of light while maintaining a constant flow of cool breeze. The terrazzo finish gives a seamless look to the interior, complementing the voluminous space.

The private courtyards on the first floor offer different spatial experiences, promoting cross ventilation and an abundance of natural daylight. The main bedroom, dedicated to the owner’s parents, features a garden terrace adorned with vertical greeneries. The bedrooms of the owners and their daughter, connected via a bridge, maintain a warm and inviting atmosphere with timber flooring.

To align with sustainable practices, the Helical Pearl House integrates rainwater harvesting features and photovoltaic panels to reduce reliance on the power grid. This emphasis on sustainable development complements the philosophy behind the design, making it a true masterpiece of contemporary architecture.

In summary, the Helical Pearl House is more than just a residence; it is a testament to the harmonious coexistence of nature and design. Its bold forms, innovative approach, and integration with the surroundings make it an architectural gem that captivates the beholder.

A3 Projects + Arch Cubic tarafından tasarlanan Helical Pearl House, Meru Valley, Ipoh’daki eğimli araziye göz alıcı bir çağdaş bungalov şeklinde ortaya çıkıyor ve çevredeki resimdeki ormanla mükemmel bir şekilde bütünleşiyor. Konvansiyonel konutun ötesine geçen bu yapı, cesur kübel formları ve bölünmüş seviyeli bir yaklaşımı birleştirerek gerçekten benzersiz bir konut yaratmayı amaçlıyor.

Mimari projenin amacı, sahiplerinin öne çıkan bir konutta yaşama arzusunu karşılamaktır ve aile ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Sonuç olarak, etrafıyla kusursuz bir uyum içinde görünen mimarî varyasyonlara ve doğal manzarayla bütünleşmeye sahip çarpıcı bir çift katlı yapı ortaya çıkmıştır. Bina, topografyadan faydalanarak, çevresiyle sanatsal bir uyum yaratan yan yana ve basamaklı kübel formları içerir.

En dikkat çekici özelliklerden biri, üç katı kapsayan ve dairevi bir tavan penceresi ile sona eren yükselen helisel merdivenlerdir. Bu heykelimsi şaheser, alanın içine gerilim kazandırırken yansıtıcı bir havuzla güzel bir şekilde kontrast yaratır ve ortama sakinlik katar. Aile saklanma alanı olarak hizmet veren bir avlu, evin genel aydınlığına ve karakterine katkıda bulunur.

Merkezi avlu sadece alanı doğal ışıkla doldurmaz, aynı zamanda gün boyunca kesintisiz havalandırmaya da olanak tanır. Büyük, girintili pencereler ve stratejik olarak yerleştirilmiş tavan penceresi, sürekli bir serin meltem akışı sağlarken değişen ışık özellikleri sunar. Terrazo yüzey, iç mekana dikişsiz bir görünüm katarak hacimli alana uyum sağlar.

Birinci katta bulunan özel avlular farklı mekansal deneyimler sunar, çapraz havalandırmayı teşvik eder ve doğal ışığın bolluğunu sağlar. Sahiplerin ebeveynlerine adanmış olan ana yatak odası, dikey yeşilliklerle süslenmiş bir bahçe terasa sahiptir. Sahiplerin ve kızlarının köprüyle birbirine bağlı olan yatak odaları, ahşap döşemeleriyle sıcak ve davetkar bir atmosferi korur.

Sürdürülebilir uygulamalarla uyumlu olmak için, Helical Pearl House yağmur suyu toplama özellikleri ve fotovoltaik panellerle enerji şebekesine olan bağımlılığı azaltıyor. Bu sürdürülebilir kalkınma vurgusu, tasarımın arkasındaki felsefeyi tamamlayarak onu çağdaş mimarinin gerçek bir şaheserine dönüştürüyor.

Özetle, Helical Pearl House sadece bir konut değil, doğanın ve tasarımın uyumlu bir birlikteliğinin de bir kanıtıdır. Cesur formları, yenilikçi yaklaşımı ve çevreye olan entegrasyonu, insana büyüleyici gelen bir mimari mücevher haline getirir.

Kaynak:
“Helical Pearl House”