Xujiahui Sports Park: Expanding Shanghai’s Sports Culture

HPP Architects presents an innovative vision for Xujiahui Sports Park, a significant landmark in Shanghai’s sports culture. The project aims to transform the area into a vibrant urban space while preserving the historical buildings that hold memories of Shanghai’s sporting development.

The planning concept revolves around “one axis, two wings, and a loop.” The two major professional venues form a “professional event axis,” while the surrounding areas become two major park sectors in the north and south. This design creates a green and active public space for the community. Additionally, a loop is incorporated to organize the park, integrating the urban environment through the outer running track and connecting the main venues through the inner track.

The historical buildings undergo a functional upgrade to adapt to contemporary requirements. The Shanghai Indoor Stadium retains its original design elements while reinforcing its structure. The renovation includes new seating areas, movable seats, and spaces for VIP services. Similarly, the Shanghai Swimming Center transforms into a civic water sports center with increased sunlight through the replacement of end walls with full-height glass curtain walls. The East Asia Tower renovation draws inspiration from Shanghai’s city flower, the magnolia, and the torch, symbolizing sports activities.

The Sports Complex, a newly constructed building, seamlessly blends into the park through landscape architecture. With a gross floor area of 60,000 m², it offers facilities such as badminton courts, table tennis courts, basketball courts, and tennis courts. This addition further enhances the public accessibility of the park, serving as a connection point to the metro lines.

Overall, Xujiahui Sports Park stands as a testament to the growth and development of sports in Shanghai. It not only provides state-of-the-art sporting facilities but also offers a lively and open urban space for the community to embrace a healthy and active lifestyle.

HPP Mimarlar, Şanghay’ın spor kültüründeki önemli bir simgesi olan Xujiahui Spor Parkı için yenilikçi bir vizyon sunuyor. Proje, bölgeyi canlı bir şehir alanına dönüştürmeyi amaçlarken, Şanghay’ın spor gelişimine tanıklık eden tarihi binaları da korumayı hedeflemektedir.

Planlama kavramı, “bir eksende, iki kanatta ve bir döngüde” dönüyor. İki büyük profesyonel mekan, “profesyonel etkinlik ekseni” oluştururken, çevre alanlar kuzeyde ve güneyde iki büyük park sektörü haline gelir. Bu tasarım, topluluk için yeşil ve hareketli bir halk alanı yaratır. Ek olarak, bir döngü dahil edilerek park düzenlenir, dış koşu yoluyla kentsel ortamı entegre eder ve iç yol aracılığıyla ana mekanları birbirine bağlar.

Tarihi binalar, çağdaş gereksinimlere uyum sağlamak için işlevsel bir yükseltme geçirir. Şanghay Kapalı Stadyumu, orijinal tasarım öğelerini korurken, yapının da güçlendirilmesi yapılır. Yenileme çalışmaları, yeni oturma alanları, hareketli koltuklar ve VIP hizmetleri için alanları içerir. Benzer şekilde, Şanghay Yüzme Merkezi, uç duvarların tam yükseklikte cam perde duvarlarla değiştirilmesiyle artan güneş ışığına sahip bir sivil su sporları merkezine dönüşür. Doğu Asya Kulesi’nin yenilenmesi, Şanghay’ın şehir çiçeği olan magnolya ve spor etkinliklerini simgeleyen meşaleye dayanır.

Parka çevre peyzajı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan Yeni Spor Kompleksi, 60.000 m² brüt zemin alanıyla badminton salonları, masa tenisi salonları, basketbol sahaları ve tenis kortları gibi tesisler sunar. Bu ilave, parkın halk erişilebilirliğini daha da artırır ve metro hatlarına bağlantı noktası olarak hizmet eder.

Genel olarak, Xujiahui Spor Parkı, Şanghay’daki sporun büyüme ve gelişimine tanıklık eden bir simge olarak durmaktadır. Sadece son teknoloji spor tesisleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda topluma sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemek için canlı ve açık bir şehir alanı sunar.

Belirli terimler ve jargon:

– Xujiahui Sports Park: Xujiahui Spor Parkı
– landmark: simge
– vibrant: canlı
– professional event axis: profesyonel etkinlik ekseni
– gross floor area: brüt zemin alanı
– landscape architecture: peyzaj mimarisi

Önerilen ilgili bağlantılar:
HPP Architects: HPP Mimarlar resmi web sitesi.
Shanghai Info: Şanghay hakkında bilgi edinebileceğiniz bir web sitesi.