Yixing Su Kaynak Geri Kazanım Tesisi: Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Yönelik Altyapı

Zhi Xia tarafından tasarlanan Yixing Su Kaynak Geri Kazanım Tesisi, geleceğe yönelik bir su kaynak geri kazanım tesisi ve fabrikasıdır. Proje, geleneksel kanalizasyon arıtma tesislerini çevre dostu ve geri dönüşüm odaklı tesislere dönüştürmeyi hedeflemektedir. “Benim arka bahçemde olmasın” etkisini hafifleten bu yükseltme, kapalı bir kirlilik kontrol tesisi olan tesisin sürdürülebilir ve geleceğe yönelik bir altyapı projesine dönüşmesini sağlar. Bu şekilde tesisi çevreci, halka açık, çevresiyle uyumlu ve bilim eğitimi için uygun hale getirir. Projenin bulunduğu alan, su ve tarım arazileriyle çevrili olup ekolojik kaynaklarla doludur. Tesiste, 8 hektarlık alanda 20.000 metrekarelik yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılar arasında günlük 20.000 tonluk kapasiteye sahip bir kanalizasyon arıtma tesisi, 100 ton/gün kapasiteli bir çamur ve organik madde işleme merkezi, bir bilim yönetim merkezi (5234 m2) ve deneysel hatlar için bir pilot bölge yer alır.

Tesisin genel planlaması, yoğun bir düzenleme, arazi kullanımının etkin kullanımı, peyzaj ve binaların entegrasyonu ve insanlara duyarlılık gibi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Atık su temiz suya, gübre ve biyogaz gibi enerjilere dönüştürülecektir. Temiz su tarım arazilerine sulama yapılması ve doğaya geri dönmek için kullanılacaktır. Gübreler ve enerjiler atık kaynaklardan sürdürülebilir ürünlerdir. Özellikle “Tank Cafe”, ikincil bir çökeltme tankının güney duvarına yapışır. Özel olarak tasarlanan bu alan aynı zamanda çok işlevli bir konferans salonu veya sergi salonuna dönüştürülebilir ve hem profesyonel hem de popüler bilim etkinliklerine hizmet eder. Kahve dükkanının içindeki birkaç küçük avlu, açık alanların ve farklı bölgelerin yapısal unsurlarını kapsayarak optimize edilmiş görüşlere ve konumlara sahiptir.

Bu alanlarda insanlar doğanın değişimlerini, ekolojik çevrenin çeşitliliğini ve ışık desenlerinin sürekli değişimini deneyimleyebilir, algılayabilir ve hatta bu özelliklerle oynayabilirler. Proje aracılığıyla kaynakların korunması, çevre duyarlılığı ve insan saygısı halka yayılmaktadır. Projenin temel değeri endüstriyel talepleri karşılamakla kalmayıp insanları kendine çeken bir halka açık alan olarak hizmet eden bir konsept tesisi oluşturmaktır. İnsanlar burada doğanın değişimlerini, ekolojik çevrenin çeşitliliğini ve ışık desenlerinin sürekli değişimini deneyimleyerek, kaynakların korunması, çevre duyarlılığı ve insan saygısı konularında farkındalık kazanırlar.

Tesis alanının genel planlaması ve mimari tasarımı, kanalizasyon ve çamur işleme süreçlerinin tasarımını saygıyla birleştirir ve “su kalitesi sürdürülebilirliği, kaynak geri dönüşümü, enerji öz yeterlilik ve çevre dostluğu” gibi dört hedefe ulaşır. Ortalama günlük 20.000 tonluk bir hacme sahip kentsel atık suların bir dizi su arıtma sürecinden geçirilmesiyle elde edilen su kaynakları, yerel koşullara uyarlanabilir ve kentsel ve kırsal yaşam üretimine ve ekolojik tüketime maksimum düzeyde uygulanabilir. Üretilen organik madde, azot, fosfor ve diğer besin maddeleri, çevredeki tarım, bahçe düzenlemesi, peyzaj ve diğer endüstriler için istikrarlı kalitede gübreler sağlayarak, bu endüstrilerin yeşil kalkınmaya yönelik sanayi dönüşümünü destekler ve kentsel ve kırsal materyallerin döngüsünde bir sinerji yaratır.

Ekim 2021’de açılan su kaynak geri kazanım konsept tesisi, “su gübre gaz” kapsamlı kullanım modelinin yardımıyla ve sürekli ayarlama ve iyileştirme sayesinde, tesiste üretilen enerjinin toplam enerjinin %65 ila %85’i arasında öz yeterlilik oranına sahip olmuştur. Aynı zamanda, su arıtma merkezi ise %100 enerji öz yeterliliğini sağlamıştır. Bu aynı zamanda konsept tesisler tarafından “su kalitesi sürdürülebilirliği, enerji öz yeterlilik, kaynak geri dönüşümü ve çevre dostluğu” arayışında başka bir somut başarıyı ve Çin’in diğer bölgelerinde ilgili araştırmalar için önemli bir örnek oluşturmasını işaret etmektedir.

Zhi Xia tarafından tasarlanan Yixing Su Kaynak Geri Kazanım Tesisi, geleceğe yönelik bir su kaynak geri kazanım tesisi ve fabrikasıdır. Bu proje ile geleneksel kanalizasyon arıtma tesisleri çevre dostu ve geri dönüşüm odaklı tesislere dönüştürülmeyi hedeflemektedir. Tesiste, 20.000 metrekarelik alana inşa edilen yapılar arasında bir kanalizasyon arıtma tesisi, bir çamur ve organik madde işleme merkezi, bir bilim yönetim merkezi ve bir pilot bölge bulunmaktadır.

Tesisin temel değeri endüstriyel talepleri karşılamakla kalmayıp insanları kendine çeken bir halka açık alan olarak hizmet eden bir konsept tesisidir. Bu tesis sayesinde kaynakların korunması, çevre duyarlılığı ve insan saygısı konularında farkındalık kazanılmaktadır.

Tesis alanının genel planlaması ve mimari tasarımı, “su kalitesi sürdürülebilirliği, kaynak geri dönüşümü, enerji öz yeterlilik ve çevre dostluğu” gibi dört hedefe ulaşmayı hedeflemektedir. Tesisin su arıtma merkezi ise %100 enerji öz yeterliliğini sağlamaktadır.

Ekim 2021’de açılan su kaynak geri kazanım konsept tesisi, üretilen enerjinin toplam enerjinin %65 ila %85’i arasında öz yeterlilik oranına sahiptir. Bu tesis, “su kalitesi sürdürülebilirliği, enerji öz yeterlilik, kaynak geri dönüşümü ve çevre dostluğu” hedefleri doğrultusunda önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:
Yixing Treatment
Front Inc