A Decline in U.S. Manufacturing Continues, But with Signs of Improvement

The U.S. manufacturing sector extended its decline for the 15th consecutive month, as reported by the Institute for Supply Management (ISM). However, there is a glimmer of hope, as the index improved slightly from 47.4% in December to 49.1% in January. Despite this improvement, the sector is still contracting, although at a slower pace compared to the previous month.

The current decline in the manufacturing sector marks the longest stretch of contraction since the Great Recession in 2008, lasting from October 2023 until now. Prior to this decline, the sector experienced a prosperous streak of growth for 28 consecutive months.

Although the overall manufacturing sector is still contracting, there are some positive indicators worth noting. According to ISM Chairman Timothy R. Fiore, demand has improved, production levels have remained stable, and input supply has been accommodating. However, there are signs of concern as the decline in employment has continued for the fourth straight month, primarily through attrition, freezes, and layoffs. Quit rates have also remained at a 12-month low.

Among the 18 manufacturing industries recognized by ISM, only four experienced growth in January, one reported no change, and 13 reported contraction. Unfortunately, the furniture and wood products industries were among those that reported a decline.

Despite the overall contraction, there are small positive shifts in specific areas. New orders for the sector as a whole increased in January for the second time in 20 months. However, both the furniture and wood products industries experienced a dip in orders. The same trend was observed in production output, with the overall sector expanding while furniture and wood products declined.

Looking ahead, while there are still challenges and uncertainties, the manufacturing sector in the United States shows signs of potential improvement. With increased demand, stable production levels, and accommodating inputs, the hope is that the sector will gradually recover from its long contraction period.

ABD imalat sektörü, Institute for Supply Management (ISM) tarafından bildirildiği üzere 15. ay üst üste daraldı. Bununla birlikte, bir umut ışığı vardır. Endeks, Aralık ayındaki %47.4’ten Ocak ayında %49.1’e hafif bir iyileşme gösterdi. Bu iyileşmeye rağmen, sektör hala daralıyor, ancak önceki aya göre daha yavaş bir tempoda.

Mevcut daralma, 2008 Büyük Durgunluğu’ndan bu yana Ekim 2023’ten itibaren devam eden en uzun daralma dönemini işaret etmektedir. Bu daralma öncesinde, sektör 28 ay üst üste büyüme dönemi yaşamıştır.

Genel olarak imalat sektörü hala daralıyor olsa da, dikkate değer bazı olumlu göstergeler bulunmaktadır. ISM Başkanı Timothy R. Fiore’a göre, talep iyileşmiş, üretim düzeyleri istikrarlı kalmış ve girdi arzı uyum sağlamıştır. Ancak, işten çıkarmaların, dondurmaların ve işten çıkarmaların neden olduğu işgücü düşüşü endişe verici bir durum olarak göze çarpmaktadır. İstifa oranları da 12 aylık düşük seviyenin üzerinde kalmıştır.

ISM tarafından tanınan 18 imalat sektörü içinde sadece dört tanesi Ocak ayında büyüme yaşarken, biri değişiklik olmadığını rapor ederken, 13 tanesi daralma yaşamıştır. Maalesef, mobilya ve ahşap ürünler endüstrileri de gerileme yaşayanlar arasındadır.

Genel daralmaya rağmen, belirli alanlarda küçük pozitif değişimler bulunmaktadır. Tüm sektör için yeni siparişler Ocak ayında son 20 ayın ikinci kez artmıştır. Bununla birlikte, mobilya ve ahşap ürünler endüstrileri siparişlerde düşüş yaşamıştır. Aynı trend üretim çıktısında da gözlemlenmiş olup genel sektör genişlerken mobilya ve ahşap ürünler gerilemiştir.

Geleceğe baktığımızda, hala zorluklar ve belirsizlikler bulunmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki imalat sektörü potansiyel bir iyileşme belirtisi göstermektedir. Artan talep, istikrarlı üretim düzeyleri ve uyum sağlayan girdilerle, umut sektörün uzun daralma döneminden yavaş yavaş toparlanacağı yönündedir.