Azabu Hills Residence: Modern Japanese Design in Tokyo’s Minami-Azabu District

In Tokyo’s scenic Minami-Azabu district, Karimoku Case unveils its latest project, Azabu Hills Residence. This contemporary home embraces the essence of Japanese design, featuring bespoke furniture and interior elements by acclaimed designers Keiji Ashizawa from Keiji Ashizawa Design and Frederik Alexander Werner from Norm Architects.

The apartment welcomes you with an elongated floor plan adorned with lattice doors that allow natural light to permeate the space, creating an atmosphere of tranquility and openness. The interiors are thoughtfully designed, incorporating natural finishes, such as linen curtains and plaster walls, along with light-colored marble accents and textured furnishings.

Ashizawa and Werner have meticulously crafted new furniture pieces exclusively for this project, using Japanese Zelkova Keyakai wood. Renowned for its historical significance in Japanese culture, this material adds warmth and depth to the interior, complementing the cream tones and presenting a harmonious balance.

Werner emphasizes the commitment to sustainable and responsible use of natural resources, stating, “The Azabu Hills Residence not only allowed us to create new pieces for our collection but also introduced ‘Keyaki’ (Japanese Zelkova) as a part of our diverse material palette. This special wood, with its rich history and warm characteristics, aligns perfectly with our brand’s vision of enhancing human well-being through furniture and interiors.”

With residents’ comfort in mind, Ashizawa designed a matching sofa and armchair featuring a soft canvas texture. Norm Architects contributed an accompanying coffee table and task chair, incorporating an open rounded back and meticulous rope detailing. The soft furnishings’ gentle curves delicately juxtapose the smooth Keyaki wood, resulting in an inviting and serene urban retreat.

The attention to detail extends to the window frames and wooden hardware, further emphasizing the use of Keyaki wood throughout the residence. By harmonizing hard and soft materials, and utilizing organic tonalities and natural fabrics, Azabu Hills Residence epitomizes a contemporary space that seamlessly blends modern design and the tranquility of Japanese aesthetics.

Tokyo’nun güzel Minami-Azabu bölgesinde, Karimoku Case, son projesi Azabu Hills Residence’ı görücüye çıkarıyor. Bu çağdaş ev, ünlü tasarımcılar Keiji Ashizawa Design’dan Keiji Ashizawa ve Norm Architects’ten Frederik Alexander Werner tarafından tasarlanmış özel mobilya ve iç mekan öğeleriyle Japon tasarımının özünü benimsemektedir.

Daireye doğal ışığın alanı sarmasına izin veren kafes kapılarla süslenmiş uzun bir zemin planıyla sizi karşılar, böylece huzur ve genişlik atmosferi yaratır. İç mekanlar düşünceli bir şekilde tasarlanmış olup, keten perdeler ve alçı duvarlar gibi doğal bitişlerin yanı sıra açık renkli mermer aksanlar ve dokulu mobilyaları içermektedir.

Ashizawa ve Werner, bu projenin özel olarak tasarlanmış yeni mobilya parçalarını Keiji Ashizawa Design ve Norm Architects için Japon Zelkova Keyakai ağacı kullanarak titizlikle şekillendirmiştir. Japon kültüründeki tarihi önemiyle tanınan bu malzeme, iç mekana sıcaklık ve derinlik katmakta, krem tonları tamamlamakta ve uyumlu bir denge sunmaktadır.

Werner, doğal kaynakların sürdürülebilir ve sorumlu kullanımına yönelik bir bağlılık vurgulayarak, “Azabu Hills Residence, sadece koleksiyonumuz için yeni parçalar yaratmamıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda ‘Keyaki’ (Japon Zelkova)yi çeşitli malzeme paletimizin bir parçası olarak tanıtmıştır. Bu özel ağaç, zengin tarihi ve sıcak karakterleriyle, mobilya ve iç mekanlar aracılığıyla insan refahını artırmayı hedefleyen markamızın vizyonuyla mükemmel uyum sağlar.” diyor.

Ashizawa, konut sakinlerinin konforunu göz önünde bulundurarak, yumuşak bir kanvas dokusuyla döşenmiş bir kanepe ve koltuk tasarladı. Norm Architects ise açık yuvarlak bir sırt ve titiz ip detaylı bir kahve masası ve çalışma sandalyesi hazırladı. Yumuşak döşemelerin kavisli hatları, pürüzsüz Keyaki ağacıyla zarif bir şekilde zıtlaşarak davetkar ve huzurlu bir şehir sığınağı oluşturuyor.

Detaylara olan dikkat, pencere çerçevelerine ve ahşap donanımlara da yayılıyor, böylece Keyaki ağacının konutta yerini vurgulamaktadır. Sert ve yumuşak malzemeleri uyumlu hale getirerek, organik tonları ve doğal kumaşları kullanarak, Azabu Hills Residence, modern tasarımı ve Japon estetiğinin huzurunu sorunsuz bir şekilde harmanlayan çağdaş bir mekanı temsil etmektedir.